Dwarna | Unità Pastorali 3 - Parroċċa Fleur-de-Lys

Parroċċa Fleur-de-Lys

Dwarna

Unità Pastorali 3

L-Arċidjoċesi ta’ Malta hi maqsuma f’16 l-Unita’ Pastorali. Kull waħda hi magħmula minn numru ta’ Parroċċi li jinsabu qrib xulxin.

L-Iskopijiet prinċipali tal-ħidma fl-Unita’ Pastorali
— biex tinħoloq klima li tgħinna naħdmu flimkien fi ħdan il-Knisja;
— biex insiru nafu u niskopru lil xulxin u ngħixu fil-prattika l-ispiritwalita’ tal-komunjoni;
— biex insaħħu l-parroċċi;
— biex inwasslu esperjenzi lil xulxin u nwettqu ħidmiet partikolari flimkien;
— biex ikun hemm kuntatt effettiv bejn il-Knisja ċentrali u l-Parroċċi.

Il-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys tagħmel parti mill-Unita' 3 u tinkludi l-Parroċċi ta' Sant'Elena, San Guzepp Haddiem, Santa Marija ta' Birkirkara u San Gorg Preca tas-Swatar.

Indirizz: 4, Triq is-Santwarju, Birkirkara, BKR 2304
Telephone: 21444725
Website: www.santaliena.org
Email: parrocca.b'kara.se@maltadiocese.org
Facebook:
Indirizz: 130, Triq E. B. Vella, Birkirkara. BKR 1570
Telephone: 21448026/ 27448026
Website: www.santamarijabirkirkara.com
Email: parrocca.b'kara.sm@maltadiocese.org
Facebook:
Indirizz: 71, Triq Bwieraq, Birkirkara. BKR1212
Telephone: 21444725
Website: www.sanguzepphaddiem.com
Email: parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org
Facebook Page
Indirizz: Triq il-Graffitti Navali, Swatar, BKR 4121
Telephone: 21498757
Website: Facebook Page
Email: parrocca.swatar@maltadiocese.org
Facebook Page