Dwarna | Avviżi tal-Parroċċa - Parroċċa Fleur-de-Lys

Parroċċa Fleur-de-Lys

Dwarna

Avviżi tal-Parroċċa

19 ta’ Jannar 2020

Matul din il-ġimgħa, l-Isqof Awżiljarju Mons Joseph Galea Curmi ser ikompli bil-Viżta Pastorali fil-parroċċa tagħna.

L-Erbgħa, fl-10:45am, l-Isqof ser jiltaqa’ mal-anzjani fiċ-Ċentru. Inħeġġu lill-Anzjani kollha tal-Parroċċa, anki dawk li ma jattendux is-Social Club ta’ nhar ta’ Erbgħa biex jattendu.

Il-Ħamis fil-knisja jkollna l-Adorazzjoni, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija li din il-ġimgħa tkun immexxija mill-Grupp Alla Jħobbok.

Il-Ġimgħa fil-5.30pm l-Isqof ser jiltaqa’ mat-tfal, l-adoloxxenti u l-katekisti tal-parroċċa fiċ-Ċentru. Inħeġġu lit-tfal biex jattendu.

Il-Ġimgħa wkoll fis-7.00pm, l-Isqof ser jiltaqa’ mal-Operaturi Pastorali fiċ-Ċentru.

Is-Sibt fil-5.45pm, l-Isqof ser jamministra s-Sagrament tal-Qrar fil-Knisja. Fis-6.30pm l-Isqof jiċċelebra l-quddiesa, li dak inhar jaħbat il-45 sena anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa. Wara l-Isqof ser jiltaqa’ ma dawk preżenti waqt party li ser isir fiċ-Ċentru. Inħeġġu lill-Parruċċani kollha biex jattendu.

Tajjeb li matul din il-ġimgħa nitolbu u nagħmlu xi sagrifiċċju biex il-Viżta ta’ Mons Isqof tħalli l-frott.