Dwarna | Avviżi tal-Parroċċa - Parroċċa Fleur-de-Lys

Parroċċa Fleur-de-Lys

Dwarna

Avviżi tal-Parroċċa

21 ta’ Lulju 2019

1. Għadna fix-xahar tal-Karmnu, tkun ħaġa tajba li kull nhar ta' Erbgħa niġu għall-quddies. Fis-6.00pm jkun hawn ir-Rużarju u l-Kurunella tal-Karmnu u wara l-Quddiesa s-Salve Regina u l-kant tal-Flos Carmeli.

2. L-Erbgħa: Hija it-tifkira tal-Beatu Ġwanni Soreth Karmelitan. Inħeġġu lit-Terzjarji biex jattendu għall-Quddies.

3. Il-Ħamis: Wara l-Quddiesa tas-6.30pm ikollna Adorazzjoni mill-Grupp “Alla Jħobbok”. F’dawn il-vaganzi tas-Sajf u xogħol bin-nofs ta’ nhari ikollna aktar ċans li niġu għal Adorazzjoni tas-sajf.

4. Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Lulju hija il-Festa tan-nanniet ta’ Ġesu Bambin – San Ġwakkin u Sta. Anna – Dak inhar nitolbu għan-nanniet kollha.

5. Nhar is-Sibt 27 ta’ Lulju tkun it-tifkira tal-Beatu Titus Brandsma Karmelitan, martri tan-Nażi fit-Tieni Gwerra Dinjija.