Dwarna | Avviżi tal-Parroċċa - Parroċċa Fleur-de-Lys

Parroċċa Fleur-de-Lys

Dwarna

Avviżi tal-Parroċċa

19 ta’ Mejju 2019

L-Erbgħa hija l-5 Erbgħa tal-Udjenza tal-Madonna tal-Karmnu. Inħeġġu lid-devoti tal-Madonna u l-għaqdiet kollha, b’mod speċjali lit-Terzjarji biex jattendu bil-Labtu l-Kbir. Il-Funzjoni tibda fis-6.00pm bir-Rużarju u Kurunella tal-Karmnu. Fil-Quddiesa ikun hemm ħsieb mill-Kappillan u fl-aħħar tingħata l-Barka Sagramentali. Wara l-funzjoni ser ikollna tagħlim fuq il-Ħniena Divina u ser ikollna wkoll ir-relikwja ta’ Santa Faustina.

Il-Ħamis wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija ikun hawn nofs siegħa Adorazzjoni immexxija mill-Kappillan.

Il-Ġimgħa fis-7.30pm ikun hemm ir-Rużarju mill-membri tal-Legion of Mary, fit-triq Il-Ġummar.

Il-Kappillan jixtieq javża li d-duttrina tas-subien minn Ottubru, se tibqa ssir hawn fil-Parroċċa u mhux f’Parroċċa oħra. Il-post ser ikun fiċ-Ċentru Familja Karmelitana.

Il-Kappillan jixtieq jirringrazzja wkoll lil kulħadd li laqgħu fit-tberik ġewwa daru. Min forsi ma kienx id-dar dak inhar tat-tberik u jixtieq ibierek, għandu jagħmel appuntament miegħu.

Fuq wara tal-Knisja hemm Raffle b’risq il-Knisja. Grazzi li tieħdu xi biljett.