Dwarna | Avviżi tal-Parroċċa - Parroċċa Fleur-de-Lys

Parroċċa Fleur-de-Lys

Dwarna

Avviżi tal-Parroċċa

15 ta’ Settembru 2019

1. Il-Ħamis, wara l-Quddiesa tas-6.30 pm ikun hawn l-Adorazzjoni mmexxija mill-grupp ‘’Alla Jħobbok’’. Kulħadd huwa mistieden.

2. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru ser ikun hemm Attivita’ Soċjali tal-parroċċa fil-Plaza Hotel tas-Sliema. Dettalji jinsabu fil-Posters li hemm fin-Notice Bord tal-Knisja. Min jixtieq jiġi, għandu jikkuntattja lil Angele sat-Tnejn-16 ta’ Settembru.

3. Avviż fuq id-duttrina tat-tfal subien fil-Parroċċa (2019-20):

• Għas-subien li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena ser issir ma’ tal-bniet, fil-Museum ta’ quddiem il-Knisja.

• Għas-subien adoloxxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof fis-16 ta’ Novembru ta’ din s-sena, ikomplu jmorru l-Museum ta’ Fleur-de-Lys Junction.

• Għas-subien adoloxxenti li ser jippreparaw għal Griżma tal-Isqof għas-sena 2020, sejra ssir laqgħa għalihom u għal ġenituri tagħhom il-Ġimgħa 27 ta’ Settembru fis-7.00 pm fiċ-Ċentru Familja Karmelitana. Importani li kulħadd jattendi.

4. Illum taħbat il-Festa tad-Duluri. Nawguraw lil dawk kollha li jisimhom Doris, jew xi isem ieħor dedikat lil Marija Addolorata.